Yeni yapılarda istenilen kullanım amacına uygun yapı planının, görünüşü, ölçeklendirilmesi, tüm ayrıntılarının belirlenerek tasarlanması ve bilgisayar ortamında çizilmesi

Mevcut yapılarda yapı mimarisinin birebir ölçüleri ile tasarım ve proje planının çıkarılması(rölöve) hizmetleri

Kullanım koşullarına, bölgesel şartlara ve tasarım amacına göre konsept oluşturma hizmetleri.